UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s

Navázali jsme na dlouholetou spolupráci při vybavování pobočkové sítě UniCredit Bank v ČR a SR. Pro novou pobočku na pražském Andělu jsme navrhli architektonickou studii interiéru. Dle této studie jsme následně realizovali dodávku typového a atypického mobiliáře vč. formálního a neformálního sezení.

PRAGES > Realizace > UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s